Forsiden
Login
 

Den Røde tråd i børns læring og udvikling fra fødsel til ungdomsuddannelse 
I kan give jeres børn de læringsmuligheder og gode overgange, der har afgørende betydning for deres senere skolegang og uddannelse, med: Kompetencehjulet, Parat til Skole og Skolebarometeret – ét forløb i ét system.

LearnLab giver dig det største udbud af pædagogiske redskaber til arbejdet med børns udvikling og læring fra fødsel til 9. klasse.

Redskaberne giver dig i én proces et helhedsorienteret billede af det enkelte barns eller en gruppes kompetencer og sikrer, at børnene i din kommune udvikler sig og lærere så meget de kan: straks fra fødslen, i dagtilbud og i skolen.

Derudover er vi nogle af de bedste til at få ny forskning og viden "Skubbet ud i praksis". Vi implementerer ny viden og forskning i vores produkter, så I har hurtigt adgang til det sidste nye.

Forskning viser opsigtsvækkende store kvalitetsforskelle i dagtilbud i kommunerne 

Se hvordan I – lokalt – kan vurdere og arbejde med jeres kvalitet! Med Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber kommer I hele vejen rundt med ét redskab. Kompetencehjulets IKV (Intern KompetenceVurdering) viser børnegruppens udbytte af jeres pædagogiske indsats i en helhedsorienterede lærings- og udviklingsprofil - Læs mere her! Eller se video her!

7 Redskaber med LearnLab - det giver jer metodefrihed, fordi I kan vælge hvilke redskaber, der giver mest mening for jer at arbejde med. Redskaberne sælges enkeltvis, samlet eller kan kombineres, så I får de redskaber, der passer til jeres behov. 

Læs om vores 7 redskaber - vælg i menuen til venstre!

Læs om de mange andre services Learn•Lab tilbyder

Støtteansøgninger til PPR
De gode overgange mellem dagtilbud og skole
Forskning
Statistik
Digitalisering af papir redskaber
Special tilpassede redskaber