Login

Velkommen til Danmarks største portal om børns udvikling og læring fra fødsel til 9. kl.

Professionelle i dagtilbudsområdet og skole/SFO får hjælp til løbende at synliggøre observationer og vurderinger af børns udvikling og læring med fire IT-baserede redskaber: Kompetencehjulet, Parat til Skole, Skolebarometeret og Hvad nu mor og far. 
Kompetencekoncepterne bygger på et relations- og ressourceorienteret udviklingssyn, med en helhedsorienteret tilgang (Daniel Stern, Vygotsky, Hundeide, John Hattie m.fl.).Kompetencehjulet

Kompetencehjulet gør det let for fagperso-
ner i vuggestuer/dagpleje og børnehaver
at se alle børn ud fra en ressource- og helhedsorienteret tilgang.
Barnets profil synliggør ressourcer og fokusområder og indeholder forslag til aktiviteter i barnets nærmeste udviklingszone. 

Ved overgang fra fx børnehave til skole/
SFO er barnets profil en vigtig brik i overleveringen.
I Kompetencehjulet beskrives børns udvik-
ling med udgangspunkt i de seks temaer i Lov om pædagogiske læreplaner.

Barnets helhedsorienterede udvikling beskrives i ca. 700 udsagn, der har basis i forskning og teori, som fagpersoner har adgang til. Udsagnene illustreres med små videoklip, ligesom der er forslag til lege og aktiviteter, målrettet barnets nærmeste udviklingszone
. 

Parat til skole opfylder det behov, som ny forskning peger på i forberedelse af børnene
til overgangen fra institution til skole.
Parat til Skole - 4 - 6 år - bruges i institutioner, der ikke har valgt Kompetencehjulet. 

 

Skolebarometeret

Med Skolebarometeret kan klassens lærere på under fem minutter følge op på alle elevers udbytte at undervisningen i et konkret læringsmål.
Elevens udbytte af undervisningen synliggøres med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. Det fremgår om eleven har brug for: viden, færdigheder eller kompetencer. 


Lærerteamet bruger Skolebarometerets didaktiske forberedelsesmodel, der gør det let for eleven at vælge opgaver ud fra hans/hendes aktuelle niveau.

Elevens og klassens niveau og progression i alle fag kan løbende følges af både lærerteam og ledelse.

Elevens profil opdateres løbende og giver et aktuelt helhedsorienteret billede af ressourcer og fokusområder. I 7. klasse er elevens profil et troværdigt udgangspunkt for drøftelsen af fremtidsplaner og afdækker behov for indsats
. 

Afgørende forskningsresultater har afdækket, hvad der skal til for at børn "Blive så dygtige de kan".  Den proces understøtter: Kompetencehjulet, Parat til Skole, Skolebarometeret og Hvad nu mor og far.


Her kan du læse mere om hvordan vores koncepter kan lette det pædagogiske arbejde og lette overgangen fra børnehave til skole


  • Her kan du som forælder eller anden interesseret privat person oprette gratis login til Legetek.dk
    Opret gratis login hér 

  • Her kan kommuner og andre professionelle oprette login til Legetek.dk
    Opret login hér 

  • Her kan du se det lærende og udviklende legetøj Legetek.dk anbefaler

    Se produkter