Login

Kompetencehjulet

I Kompetencehjulet finder du den nyeste viden om børns udvikling. Kompetencehjulet er delt op i seks hovedområder: Sociale kompetencer, Personlige kompetencer, Krop og bevægelse, Sprog, Natur og naturfænomener, kultur og kulturelle udtryksformer der tilsammen udgør temaerne i "Lov om pædagogiske læreplaner" og tilsammen er de vigtige udviklingstemaer, i barnets første seks leveår.

Sådan bruges "Kompetencehjulet"

Når musen føres over "hjulet" ser man, nogle korte beskrivelse af ”hvad man ser barnet gøre” f.eks.: ” Barnet kigger fra fødslen på mennesker, menneskelige udtryk og adfærd og er tidligt parat til at imitere moderens kontaktforsøg.”

Vil man gerne vide mere om, hvorfor det er vigtigt, at barnet ”imiterer moderens kontaktforsøg” er der en uddybende forklaring og gode råd at hente i forhold til, hvad den voksne kan gøre for at motivere barnet til at ”svare igen”. Det kan f.eks. være en lille videosekvens, der viser et barn og en mor i gang med at ”snakke sammen” eller en kort beskrivelse af, hvordan barnet kan stimuleres.

Forældre og professionelle har via Kompetencehjulet adgang til en koncentreret viden om barnets udvikling fra 0 – 6 år, der er blevet til i et samarbejde mellem forskellige faggrupper f.eks. pædagoger, sundhedsplejersker, ergoterapeuter m.fl. som har bidraget med viden fra hver deres faglige baggrund.

 Videosekvenser til inspiration
I "Kompetencehjulet" er der adgang til hundredvis af små videoklip, der kan give inspiration til, hvordan børn kan motiveres til udvikling ved samvær, leg og aktivitet. Videoklippene er optaget i dagpleje og institutioner i Mariagerfjord Kommune med flere.

 Overblik over legetøj og materialer og kompetenceudvikling 
I "Kompetencehjulet" er der adgang til at se sammenhæng mellem konkrete typer af legetøj og materialer og hvilke kompetencer, der understøttes ved leg og aktivitet med de konkrete materialer og legetøj. 

 For professionelle fagfolk
Professionelle fagfolk har adgang til "Teori og dokumentation". Her er der adgang til den omfattende faglitteratur og forskning, der danner baggrund for beskrivelserne af barnets udvikling i "Kompetencehjulet".
Endvidere har fagfolk adgang til "IKV", som er et redskab til at skabe overblik over barnets kompetencer i forhold til Pædagogiske læreplaner.

"IKV" er kun tilgængeligt via proffesionelt login.